Clubnieuws

Vanaf 1 januari 2019 worden de nieuwe Golfregels van kracht.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de golfregels:

 • Zoektijd is verkort van 5 naar 3 minuten.
 • Indien bal per ongeluk wordt bewogen tijdens het zoeken, zonder straf bal terugplaatsenop zelfde plek.
 • Hoeft niet te melden als je de bal wil gaan identificeren, wel de bal markeren voor het oppakken.
 • Ingebedde bal mag in het algemene gebied overal zonder strafworden ontweken, behalve in zand.
 • Droppen moet vanaf kniehoogte, niet meer schouderhoogte.
 • Voor het meten van de dropzone dient de langste club(niet de putter) te worden gebruikt.
 • Afmeting dropzone is vanaf Refentiepunt 1 clublengte links/rechts, of 2 clublengten zijwaarts.
 • Bij droppen moet de bal in de dropzone landen en tot stilstand komen. Na 2e mislukte drop bal plaatsen.
 • Bij opnemen van je bal om belemmering te ontwijken, mag je een andere balnemen.
 • Losse natuurlijke voorwerpen mogen overal worden weggehaald, dus ook in de bunker en hindernis.
 • Een onspeelbare bal in de bunker mag met 2 strafslagen buiten de bunkergedropt worden.
 • Als de bal de speler of de uitrusting raakt volgt er geen straf.
 • Bij een ‘dubbel hit’ telt 1 slag, dus geen straf.
 • Het algemene gebiedbevat het hele gebied, m.u.v. de afslagplaats, bunkers, hindernissen en de green.
 • In een hindernis mag de grond en het water worden aangeraakt,dus mag ook grounden en oefenswings.
 • Bij een rode hindernis mag je niet meer aan de overkant droppen.
 • Als de bal op de green per ongeluk wordt bewogen, deze terugplaatsen zonder straf.
 • Als bal beweegt op de green na markeren, de bal terugplaatsen zonder straf.
 • Bij het putten op de green, mag de bal de vlaggenstok in de hole raken. Mag dus blijven staan.
 • Je mag geen club langs je voeten leggenom ‘op te lijnen’.
 • Speel zo vlot mogelijk(Ready Golf), bijvoorbeeld door tempo te houden en evt van volgorde afwijken.

Tbv alle leden zal de R&H commissie een aantal regelavonden op de club gaan organiseren om de belangrijkste nieuwe regels nog eens te presenteren en waar nodig toe te lichten.

Op You Tubeworden een groot aantal van deze wijzigingen in korte filmpjes verduidelijkt. Te zien via de link:

De belangrijkste nieuwe golfregels van 2019 uitgelicht

Ten behoeve van clubleden is door de NGF een presentatie ‘ Golfregels 2019’ samengesteld, die u via de volgende link kunt bekijken:

Golfregels 2019, Clubpresentatie

Op de website van de R&A kunt u alle golfregels die vanaf 1 januari 2019 van kracht worden lezen.

Overzicht betreffende boekwerken:

 • Rules of Golf 2019 Players edition: Het nieuwe kleine regelboekje voor de golfer, dat ook in het Nederlands wordt vertaald en via de club aan alle leden wordt verstrekt.
 • Rules of Golf 2019: Compleet regelboek voor wedstrijdspelers en regelcommisarissen.
 • Official Guide to the rules of Golf: Vervangt het oude decision boek.