Marine Golfclub Nieuwediep

PROTOCOL MGC COVID-19 MAATREGELEN                               

Versie: 02-10-2021 vs. 1.0

Principes van de COVID-19 maatregelen

  • Maatregelen uit het COVID-19 protocol van de MGC zijn gericht op het tegengaan van verspreiding van het COVID-19 virus.
  • Gebruik van de golfbaan is alleen toegestaan als golfers zich niet vermengen met personeel van het Defensie Helikopter Commando (DHC). Indien personeel van het DHC werkzaamheden op of nabij de golfbaan moet uitvoeren, gebeurt dat op de wijze zoals vastgesteld door het bevoegd gezag (Hoofd Facilitaire dienst en Onderhoud) van maritiem vliegveld De Kooy.
  • De maatregelen zijn in lijn met het landelijk protocol van de NOC/NSF en NGF
  • Leden houden zich aan de algemene RIVM maatregelen ter voorkoming van besmetting.
  • De MGC biedt faciliteiten ter voorkoming van verspreiding van COVID-19. Leden nemen zelf een aantal ontsmettende/reinigende acties om faciliteiten “besmettingsvrij” te houden.
  • Dit protocol is een (tijdelijke) aanvulling op het huishoudelijk reglement van de MGC. Het niet of gedeeltelijk niet opvolgen van dit protocol schaadt de belangen van de MGC, haar leden en mogelijk ook de golfsport in het algemeen.

Algemeen

Dit protocol is gepost op de MGC website en opgehangen op het info-bord in de hal  van het clubhuis. Het protocol wordt regelmatig geüpdatet naar aanleiding van nieuwe inzichten.

Personen met ziekteverschijnselen of die een huisgenoot hebben met ziekteverschijnselen, hebben geen toegang tot de MGC.

Zonder een afgesproken tee-time heeft een persoon geen toegang tot de MGC. Het gebruik van de “App” om tee-times af te spreken is verplicht. De boeking van een tee-time vervangt (tijdelijk) het inschrijven in het registratieschrift.

Indien u alleen wilt oefenen en geen ronde wilt lopen stuurt u een mail naar de wedstrijdcommissaris ( wedstrijdcommissaris@marinegolfclub.nl ). Uw aanwezigheid is dan geregistreerd met de tijd dat u op de club aanwezig bent. Dit zonder een tee-time te blokkeren die door anderen gebruikt kan worden. Registratie is nodig om in het geval van een geconstateerde besmettingen, bron- en contactonderzoek te kunnen uitvoeren. U krijgt geen reactie op uw mail en na twee weken wordt de mail verwijderd, tenzij bron- en contactonderzoek noodzakelijk is.

Inschrijven via: https://marinegolf.teetime.e-golf4u.nl/app/booking/teetime

De eerste in het boekingssysteem vermelde persoon draagt er in een flight zorg voor dat de maatregelen uit het protocol bekend zijn en dat die worden nageleefd. Problemen met de handhaving dienen via mail gemeld te worden bij de secretaris Alex Pul (secretaris@marinegolfclub.nl). Als alternatief kan bij aanwezigheid Johan Tukke worden aangesproken.

U kunt twee keer in het boekingssysteem staan. Gezien de drukte geeft dit anderen nog steeds voldoende kans om een goede tee-time te boeken en u kan met meerdere mensen vooruit afspreken. Pas nadat een ronde is afgelopen kunt u weer boeken.

Een tee-time is in principe voor 9 holes. Er bestaat met één tee-time geen recht om na 9 holes door te lopen voor een tweede ronde. Echter, als blijkt dat aan het einde van de eerste 9 holes niemand voor u wilt starten en/of afstand kan worden gehouden, dan mag u doorlopen voor nog 9 holes. Zijn alle tee-times voor u geboekt (kijk even in de app) en het dus druk is, dan kunt u op basis van 1 tee-time niet doorlopen. Als u twee tee-times op een dag boekt, kunt u wel zekerstellen dat u 18 holes kunt lopen.

Een lid mag 3 greenfee-spelers mee de baan in nemen. De gastheer dient de greenfee-spelers in het boekingssysteem in te voeren. De verschuldigde greenfee dient bij inschrijving overgemaakt te worden aan de penningmeester. (Zie hieronder). Greenfees kunnen als alternatief ook weer via de pinautomaat worden betaald.

Het lid/gastheer is verantwoordelijk voor de bovenstaande procedure.

Greenfee t.a.v. Penningmeester MGC
Banknaam: Rabobank
IBAN: NL89 RABO 0303 1045 38

Gedrag

Houdt u aan de RIVM-maatregelen en de richtlijnen in dit protocol. Volg aanwijzingen, ter uitvoering van dit protocol, gegeven door Bestuursleden, Commissieleden en Greenkeepers op. Dit om te voorkomen dat wij de MGC op last van de Gemeente Den Helder en/of maritiem vliegveld De Kooy wederom moeten sluiten. Rapporteer problemen via mail (secretaris@marinegolfclub.nl) aan de secretaris, of spreek bij aanwezigheid Johan Tukke aan. Deze kunnen maatregelen nemen en voorstellen doen om het protocol eventueel aan te passen.

Op de MGC zullen op verschillende plaatsen ontsmettingsmiddelen beschikbaar zijn, zodat leden de faciliteiten zelf besmettings-vrij kunnen houden. Johan Tukke draagt zorg voor voldoende hulpmiddelen om faciliteiten besmettingsvrij te houden en houdt daar toezicht op.

Handen wassen voordat je naar de MGC komt.

Maximaal 4 personen in een flight.

Faciliteiten

Eerste die de club opent en laatste die club sluit belt in principe met eigen mobile telefoon de beveiliging. Het nummer is: (088) 956 001

Horecagedeelte (binnen), anders dan voor afhalen en buiten opeten/opdrinken, is alleen toegankelijk met een geldig coronatoegangsbewijs (CTB). Indien u met uw flight gebruik wilt maken van het horecagedeelte (binnen), is de eerst genoemde persoon in de flight (uitgaande van het boekingssysteem/wedstrijdlijst) verantwoordelijk voor het controleren van de flight-genoten op het bezit van een geldig CTB.

Bij wedstrijden zullen wedstrijdleiders zorgen dat het CTB (eventueel door iemand aan te wijzen) wordt gecontroleerd. Bestuur en commissieleden (denk aan clubhuiscommissie, barcommissie) kunnen personen in het horecagedeelte (binnen) op het bezit van een geldig CTB controleren.

Afhalen van drankjes aan de bar is mogelijk zonder in het bezit te zijn van een geldig CTB. Daarvoor is een deel van de horecagedeelte (binnen) afgezet.

Kleedkamers, douches en toiletten zijn in gebruik.

Het spel

Vlaggenstokken mogen weer worden aangeraakt en eventueel uit de hole worden gehaald. De speciale preparatie van de hole zodat de bal niet diep in de cup valt is verwijderd.

Lessen

Bij lessen is de golf-pro ervoor verantwoordelijk dat de RIVM maatregelen gehanteerd worden. De golf-pro heeft voorrang op gebruik oefenfaciliteiten. Voor baanlessen geldt het boekingssysteem voor tee-times. Bij gebruik van het horecagedeelte (binnen) is de golf-pro verantwoordelijk voor de controle op het in bezit zijn van een geldig CTB.