Marine Golfclub Nieuwediep

PROTOCOL MGC COVID-19 MAATREGELEN                               

Versie: 10-06-2021 vs. 1.1

Principes van de COVID-19 maatregelen

  • Maatregelen uit het COVID-19 protocol van de MGC zijn gericht op het tegen gaan van verspreiding van het COVID-19 virus.
  • Gebruik van de golfbaan is alleen toegestaan als golfers zich niet vermengen met personeel van het Defensie Helikopter Commando (DHC). Indien personeel van het DHC werkzaamheden op of nabij de golfbaan moet uitvoeren, gebeurt dat op de wijze zoals vastgesteld door het bevoegd gezag (Hoofd Facilitaire dienst en Onderhoud) van maritiem vliegveld De Kooy.
  • De maatregelen zijn in lijn met het landelijk protocol van de NOC/NSF en NGF
  • Leden houden zich aan de algemene RIVM maatregelen ter voorkoming van besmetting.
  • De MGC biedt faciliteiten ter voorkoming van verspreiding van COVID-19. Leden nemen zelf een aantal ontsmettende/reinigende acties om faciliteiten “besmettingsvrij” te houden.
  • Dit protocol is een (tijdelijke) aanvulling op het huishoudelijk reglement van de MGC. Het niet of gedeeltelijk niet opvolgen van dit protocol schaadt de belangen van de MGC, haar leden en mogelijk ook de golfsport in het algemeen.

Algemeen

Dit protocol is gepost op de MGC website en opgehangen op het info-bord in de hal  van het clubhuis. Het protocol wordt regelmatig geüpdatet naar aanleiding van nieuwe inzichten.

Personen met ziekteverschijnselen of die een huisgenoot hebben met ziekteverschijnselen, hebben geen toegang tot de MGC.

Zonder een afgesproken tee-time heeft een persoon geen toegang tot de MGC. Het gebruik van de “App” om tee-times af te spreken is verplicht.

Indien u alleen wilt oefenen en geen ronde wilt lopen stuurt u een mail naar de wedstrijdcommissaris ( wedstrijdcommissaris@marinegolfclub.nl ). Uw aanwezigheid is dan geregistreerd met de tijd dat u op de club aanwezig bent. Dit zonder een tee-time te blokkeren die door anderen gebruikt kan worden. Registratie is nodig om in het geval van een geconstateerde besmettingen, bron- en contactonderzoek te kunnen uitvoeren. U krijgt geen reactie op uw mail en na twee weken wordt de mail verwijderd, tenzij bron- en contactonderzoek noodzakelijk is.

Betreden van binnenruimten op de MGC is alleen toegestaan indien u een mondkapje draagt dat de neus en mond geheel bedekt. Indien u zit en 1,5 meter afstand houdt, mag het mondkapje binnen (tijdelijk) af. Bij een verplaatsing binnen, dient deze weer opgezet te worden.

De boeking van een tee-time vervangt (tijdelijk) het inschrijven in het registratieschrift.

Inschrijven via: https://marinegolf.teetime.e-golf4u.nl/app/booking/teetime

De eerste in het boekingssysteem vermelde persoon draagt er in een flight zorg voor dat de maatregelen uit het protocol bekend zijn en dat die worden nageleefd. Problemen met de handhaving dienen via mail gemeld te worden bij de secretaris Alex Pul (secretaris@marinegolfclub.nl). Als alternatief kan bij aanwezigheid Johan Tukke worden aangesproken. U kunt twee keer in het boekingssysteem staan. Gezien de drukte geeft dit anderen nog steeds voldoende kans om een goede tee-time te boeken en u kan met meerdere mensen vooruit afspreken. Pas nadat een ronde is afgelopen kunt u weer boeken.

Een tee-time is in principe voor 9 holes. Er bestaat met één tee-time geen recht om na 9 holes door te lopen voor een tweede ronde. Echter, als blijkt dat aan het einde van de eerste 9 holes niemand voor u wilt starten en/of afstand kan worden gehouden, dan mag u doorlopen voor nog 9 holes. Zijn alle tee-times voor u geboekt (kijk even in de app) en het dus druk is, dan kunt u op basis van 1 tee-time niet doorlopen. Als u twee tee-times op een dag boekt, kunt u wel zekerstellen dat u 18 holes kunt lopen.

Op de MGC zullen op verschillende plaatsen ontsmettingsmiddelen beschikbaar zijn, zodat leden de faciliteiten zelf besmettings-vrij kunnen houden. Johan Tukke draagt zorg voor voldoende hulpmiddelen om faciliteiten besmettingsvrij te houden en houdt daar toezicht op.

Een lid mag 3 greenfee-spelers mee de baan in nemen. De gastheer dient de greenfee-spelers in het boekingssysteem in te voeren. De verschuldigde greenfee dient bij inschrijving overgemaakt te worden aan de penningmeester. (Zie hieronder). Het lid/gastheer is verantwoordelijk voor de bovenstaande procedure.

Greenfee t.a.v. Penningmeester MGC
Banknaam: Rabobank
IBAN: NL89 RABO 0303 1045 38

Ballenwassers en vuilnisbakken door de baan zijn in gebruik. U wordt echter verzocht uw eigen vuilnis zo veel als mogelijk zelf mee-naar-huis-te-nemen of in de grote container buiten het hek weg te gooien. Dit om overvolle vuilnisbakken en onnodig contact met vuilnisbakken te voorkomen.

Computer in hal is niet te gebruiken.

Minimaliseer gebruik van de vaste telefoon. Voor bellen, gebruik in principe eigen mobile telefoon.

Gedrag

Houdt u aan de RIVM-maatregelen en de richtlijnen in dit protocol. Volg aanwijzingen, ter uitvoering van dit protocol, gegeven door Bestuursleden, Commissieleden en Greenkeepers, op. Dit om te voorkomen dat wij de MGC op last van de Gemeente Den Helder en/of maritiem vliegveld De Kooy wederom moeten sluiten. Rapporteer problemen via mail (secretaris@marinegolfclub.nl) aan de secretaris, of spreek bij aanwezigheid Johan Tukke aan. Deze kunnen maatregelen nemen en het protocol eventueel aanpassen.

Handen wassen voordat je naar de MGC komt.

Ontsmet met aanwezige ontsmettingsmiddelen de oppervlakten die je tijdens je verblijf op de MGC heb aangeraakt. Denk aan deurklinken, toilet, fonteintje, handset van telefoon, enz.

Ga thuis naar het toilet om toiletgebruik op MGC te beperken. De toilet in de hal is alleen te gebruiken in “noodgevallen”. Na gebruik van toilet, ontsmet zelf de oppervlakten die zijn aangeraakt.

Noot: “Wildplassen komt nog steeds voor.” I.v.m. hygiëne en zorgen om besmetting, is dat onacceptabel. Greenkeepers willen veilig en hygiënisch de rough rond bosjes kunnen maaien.

Houd afstand aan van minimaal 1,5 meter ten opzichte van niet-huisgenoten.

Maximaal 4 personen in een flight.

Bij wachten en lopen door de baan: Ga niet “bovenwinds” van mensen staan of lopen. Zorg dat de wind die langs jou waait niet over/langs een ander komt.

Faciliteiten

Eerste die club opent en laatste die club sluit belt in principe met eigen mobile telefoon de beveiliging. Het nummer is: 0223-658620.

Ontsmettingsmiddel is op diverse plaatsen aanwezig om bijvoorbeeld deurklinken na gebruik te ontsmetten.

Het spel

Vlaggenstokken dienen in de holes te blijven staan en niet te worden aangeraakt. Om te voorkomen dat vlaggenstokken worden aangeraakt, zijn de holes geprepareerd dat de bal niet diep in de cup valt. Deze kan opgenomen worden zonder de vlaggenstok aan te raken. Ook de putting green is zo geprepareerd.

De baan is Qualifying. Als dit veranderd wordt dit aangegeven op het betreffende bord en de website.

Er worden alleen interne wedstrijden georganiseerd. De wedstrijden worden georganiseerd met inachtneming van de volgende regels:

– Online inschrijven via de E-Golf4U app. ( https://marinegolf.e-golf4u.nl/leden/website/wedstrijd/?hreffrommenu=1 )

– Wedstrijdleider maakt flightindeling + startlijst en verstuurt deze met eventuele bijzonderheden over de baan tijdig naar de deelnemers.

– Ook shotgun-starts zijn weer mogelijk.

Lessen

De Pro mag lesgeven aan groepen to maximaal 50 personen, waarbij onderling 1,5 meter wordt aangehouden. Bij lessen is de golf-pro ervoor verantwoordelijk dat de RIVM maatregelen gehanteerd worden. De golf-pro heeft voorrang op gebruik oefenfaciliteiten. Voor baanlessen geldt het boekingssysteem voor tee-times.