Marine Golfclub Nieuwediep

PROTOCOL MGC COVID-19 MAATREGELEN                               

Versie: 15-01-2022 vs 1.0

Principes van de COVID-19 maatregelen

 • Maatregelen uit het COVID-19 protocol van de MGC zijn gericht op het tegengaan van verspreiding van het COVID-19 virus.
 • Gebruik van de golfbaan is alleen toegestaan als golfers zich niet vermengen met personeel van het Defensie Helikopter Commando (DHC). Indien personeel van het DHC werkzaamheden op of nabij de golfbaan moet uitvoeren, gebeurt dat op de wijze zoals vastgesteld door het bevoegd gezag (Hoofd Facilitaire dienst en Onderhoud) van maritiem vliegveld De Kooy.
 • De maatregelen zijn in lijn met het landelijk protocol van de NOC/NSF en NGF
 • Leden houden zich aan de algemene RIVM maatregelen ter voorkoming van besmetting.
 • De MGC biedt faciliteiten ter voorkoming van verspreiding van COVID-19. Leden nemen zelf een aantal ontsmettende/reinigende acties om faciliteiten “besmettingsvrij” te houden.
 • Dit protocol is een (tijdelijke) aanvulling op het huishoudelijk reglement van de MGC. Het niet of gedeeltelijk niet opvolgen van dit protocol schaadt de belangen van de MGC, haar leden en mogelijk ook de golfsport in het algemeen.

Algemeen

Dit protocol is gepost op de MGC website. Het protocol wordt regelmatig geüpdatet naar aanleiding van nieuwe inzichten.

Personen met ziekteverschijnselen of die een huisgenoot hebben met ziekteverschijnselen, hebben geen toegang tot de MGC.

Groepsvorming moet worden voorkomen. Er mogen onderlinge wedstrijden worden georganiseerd, waarbij bij voorkeur geen gebruik wordt gemaakt van shotgun-starts.

Het maximum aantal personen in een flight is 4. Kom niet eerder naar de club dan 15 min voor uw ronde, tenzij u wilt oefenen.

Het terras mag niet worden gebuikt om te zitten en/of te blijven hangen. Ga na het spelen van een ronde direct naar huis.

Momenteel zijn greenfee-spelers niet welkom. Dit om externe contacten te beperken, wat moet bijdragen aan het tegengaan van de verspreiding van het corona-virus.

Zonder een afgesproken tee-time heeft een persoon geen toegang tot de MGC. Het gebruik van de “App” om tee-times af te spreken is verplicht. De boeking van een tee-time vervangt (tijdelijk) het inschrijven in het registratieschrift.

Indien u alleen wilt oefenen en geen ronde wilt lopen stuurt u een mail naar de wedstrijdcommissaris ( wedstrijdcommissaris@marinegolfclub.nl ). Uw aanwezigheid is dan geregistreerd met de tijd dat u op de club aanwezig bent. Dit zonder een tee-time te blokkeren die door anderen gebruikt kan worden. Registratie is nodig om in het geval van een geconstateerde besmettingen, bron- en contactonderzoek te kunnen uitvoeren. U krijgt geen reactie op uw mail en na twee weken wordt de mail verwijderd, tenzij bron- en contactonderzoek noodzakelijk is.

Inschrijven via: https://marinegolf.teetime.e-golf4u.nl/app/booking/teetime

Buggies zijn door personen die slecht ter been zijn gratis te gebruiken. Dit omdat het horecagedeelte is afgesloten er niet gepind kan worden. I.v.m. 1,5 meter afstand; gebruik van buggy alleen of met huisgenoot. Na gebruik buggy deze zelf ontsmetten. Sleutels zullen in de buggies zelf beschikbaar zijn.

De eerste in het boekingssysteem vermelde persoon draagt er in een flight zorg voor dat de maatregelen uit  het protocol bekend zijn en dat die worden nageleefd. Problemen met de handhaving dienen via mail gemeld te worden bij de secretaris Alex Pul (secretaris@marinegolfclub.nl). Als alternatief kan bij aanwezigheid Johan Tukke worden aangesproken.

U kunt twee keer in het boekingssysteem staan. Gezien de drukte geeft dit anderen nog steeds voldoende kans om een goede tee-time te boeken en u kan met meerdere mensen vooruit afspreken. Pas nadat een ronde is afgelopen kunt u weer boeken.

Een tee-time is in principe voor 9 holes. Er bestaat met één tee-time geen recht om na 9 holes door te lopen voor een tweede ronde. Echter, als blijkt dat aan het einde van de eerste 9 holes niemand voor u wilt starten en/of afstand kan worden gehouden, dan mag u doorlopen voor nog 9 holes. Zijn alle tee-times voor u geboekt (kijk even in de app) en het dus druk is, dan kunt u op basis van 1 tee-time niet doorlopen. Als u twee tee-times op een dag boekt, kunt u wel zekerstellen dat u 18 holes kunt lopen.

Gedrag

Houdt u aan de RIVM-maatregelen en de richtlijnen in dit protocol, ook als u al gevaccineerd bent. Mensen kunnen elkaar nog steeds besmetten. Ook na vaccinatie.

Basismaatregelen:

 • Houd 1,5 meter afstand tot niet huisgenoten. (Dit advies is nu een verplichting.)
 • Draag binnen een mondkapje (lockerruimte, hal, kleedkamer en bestuurskamer).
 • Geef andere mensen geen hand.
 • Was vaak en goed uw handen.
 • Hoest en nies in uw elleboog.

Volg aanwijzingen, ter uitvoering van dit protocol, gegeven door Bestuursleden, Commissieleden en Greenkeepers, op. Dit om te voorkomen dat wij de MGC op last van de Gemeente Den Helder en/of maritiem vliegveld De Kooy wederom moeten sluiten. Rapporteer problemen via mail (secretaris@marinegolfclub.nl) aan de secretaris, of spreek bij aanwezigheid Johan Tukke aan. Deze kunnen maatregelen nemen en voorstellen doen om het protocol eventueel aan te passen.

Op de MGC zullen op verschillende plaatsen ontsmettingsmiddelen beschikbaar zijn, zodat leden de faciliteiten zelf besmettings-vrij kunnen houden. Johan Tukke draagt zorg voor voldoende hulpmiddelen om faciliteiten besmettingsvrij te houden en houdt daar toezicht op.

Faciliteiten

Eerste die de club opent en laatste die club sluit belt in principe met eigen mobile telefoon de beveiliging. Het nummer is: (088) 9563001. Oude nummer [0223 658620) vervalt binnenkort.

Clubhuis is toegankelijk, maar beperk uw gebruik daarvan. Horeca gedeelte blijft gesloten.

In binnenruimte is het dragen van een mondkapje verplicht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan lockerruimte en betreden van de hal. Er mogen maximaal 2 personen tegelijkertijd in een lockerruimte aanwezig zijn.

Het spel

Vlaggenstokken mogen weer worden aangeraakt en eventueel uit de hole worden gehaald. De speciale preparatie van de hole zodat de bal niet diep in de cup valt is verwijderd.

Lessen

De golf-pro mag meerdere personen groepen lesgeven. Bij lessen is de golf-pro ervoor verantwoordelijk dat de RIVM maatregelen gehanteerd worden. De golf-pro heeft voorrang op gebruik oefenfaciliteiten. Voor baanlessen geldt het boekingssysteem voor tee-times. Binnenruimten mogen niet door de golf-pro gebruikt worden.