Marine Golfclub Nieuwediep

Spelplezier voor alle leden in een herkenbare vereniging

Marine Golfclub Nieuwediep

Spelplezier voor alle leden in een herkenbare vereniging

PLAATSELIJKE REGELS MARINE GOLFCLUB ‘NIEUWEDIEP”

 1. Buiten de baan / Out of Bounds (OOB) (Model Local Rule A-1)

OOB is gemarkeerd met witte palen en langs de holes 6/15, 7/16 en 8/17 door het hekwerk, waarbij de grenslijn wordt bepaald door de baanzijde van het hekwerk op grondhoogte.

 1. Gesloten of open poort van grenshek (Model Local Rule F-26)

Een gesloten poort die vastzit aan het hekwerk is onderdeel van deze OOB-markering. Een belemmering door die poort mag niet worden ontweken volgens Regel 15.2 of 16.1.
Maar een open poort is geen onderdeel van de OOB-baanmarkering en mag worden gesloten of worden bewogen naar een andere positie.

 1. Provisionele bal voor een bal in een hindernis (Model Local Rule B-3)

Als een speler bij het spelen van hole 3/12 of hole 4/13 niet weet of zijn bal in de hindernis ligt mag de speler een provisionele bal spelen volgens Regel 18.3, die hiervoor als volgt is aangepast:

 • Bij het spelen van een provisionele bal mag de speler gebruikmaken van de procedure van slag en afstand (zie Regel 17.1d(1)) of de hindernis recht naar achteren ontwijken (zie Regel 17.1d(2)) of zijwaarts ontwijken (zie Regel 17.1d (3)).
 • Als de speler een provisionele bal heeft gespeeld volgens deze Plaatselijke Regel, mag hij geen ontwijkopties volgens Regel 17.1 meer gebruiken voor de oorspronkelijke bal.

Om vast te stellen wanneer de provisionele bal de bal in het spel wordt of moet worden opgegeven zijn Regels 18.3c(2) en 18.3c(3) van toepassing, behalve dat als de oorspronkelijke bal binnen 3 minuten is gevonden in de hindernis, de speler mag kiezen:

 • om de oorspronkelijke bal te spelen zoals hij ligt, in welk geval de provisionele bal niet mag worden gespeeld; of
 • om het spel voort te zetten met de provisionele bal, in welk geval de oorspronkelijke bal niet mag worden gespeeld.

Als de oorspronkelijke bal niet binnen 3 minuten is gevonden (zelfs als bekend of praktisch zeker is dat de bal in de hindernis ligt), wordt de provisionele bal de bal in het spel.

 1. Verboden speelzones (Model Local Rule E-8)

Gebieden gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen zijn verboden speelzones die moet worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Een belemmering door deze verboden speelzone moet worden ontweken volgens Regel 16.1f.”

 1. Grond in bewerking (GUR) (Model Local Rule F-1)

Grond in bewerking (GUR) is aangegeven met blauwe paaltjes.

 1. Oefenen voor een wedstrijd (Model Local Rule I-1)

Regel 5.2b is als volgt aangepast:

 • een speler mag vóór en tussen wedstrijdronden oefenen op de baan. Indien alleen chippen en putten wordt geoefend, is dit uitsluitend op de oefengreens toegestaan. Bij het oefenen op de baan mogen spelers op de baan niet worden gehinderd.

Tijdelijke plaatselijke regels

 1. Drainagesleuven (Model Local Rule F-1)

Drainagesleuven in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager zijn grond in bewerking. De speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b.

 1. Plaatsen (Model Local Rule E-3)

In de periode tussen 1 november en 1 mei is de plaatselijke regel ‘Plaatsen’ van toepassing. Als de bal in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze binnen de lengte van een scorekaart maar niet dichter bij de hole.”

Straf voor overtreding van één van deze (tijdelijke) Plaatselijke Regels:

de algemene straf

Gedragsregel

Het hekwerk langs de holes 6/15, 7/16 en 8/17 dat buiten de baan (OOB) markeert mag nimmer worden overschreden.

(BIJ OVERTREDING KAN ONTZEGGING VAN TOEGANG TOT DE BAAN VOLGEN)

R&HC – JULI 2023