Marine Golfclub Nieuwediep

COVID-19 HORECA PROTOCOL MGC                            

Versie: 10-06-2021 vs. 1.1

Principes van de COVID-19 Horeca protocol

  • Maatregelen uit dit horeca protocol zijn gericht op het tegengaan van verspreiding van het COVID-19 virus.
  • Aanwezigheid op de club (baan en horeca) is alleen toegestaan als de persoon zelf en zijn huisgenoten, geen gezondheidsklachten hebben.
  • Alle activiteiten dienen gescheiden te blijven van personeel in functie van het DHC.
  • Leden houden zich aan de algemene RIVM maatregelen ter voorkoming van besmetting.
  • De maatregelen in dit protocol zijn in lijn met het landelijk protocol van Horeca Nederland.
  • De leden van de MGC dienen zelf bij gebruik van horeca faciliteiten een aantal ontsmettende/reinigende acties te nemen.
  • Dit protocol is een (tijdelijke) aanvulling op het huishoudelijk reglement van de MGC en het golf protocol voor de MGC (versie 2021-04-22). Het niet of gedeeltelijk niet opvolgen van dit protocol schaadt de belangen van de MGC, haar leden en mogelijk ook de golfsport in het algemeen.

Algemeen

Dit protocol is bekend gesteld aan de leden en gepost op de MGC website en opgehangen op zichtbare plaats in het clubhuis. Het protocol wordt regelmatig geüpdatet naar aanleiding van nieuwe inzichten.

Personen met ziekteverschijnselen of die een huisgenoot hebben met ziekteverschijnselen, hebben geen toegang tot de MGC en horeca .

Een ieder die op de MGC aanwezig is en/of gebruikt maakt van onze horeca (terras of binnen) moet zijn geregistreerd. Bij spelen van golf vervangt het boeken van een tee-time (tijdelijk) het inschrijven in het registratieschrift. Een tee-time boeking is voldoende om gebruik te kunnen maken van de horeca. Indien u zonder tee-time boeking aanwezig wilt zijn op de MGC, dan dient u zich wel in het registratieschrift in te schijven of een mail te sturen naar de wedstrijdcommissaris (wedstrijdcommissaris@marinegolfclub.nl). U krijgt geen reactie op uw mail en na twee weken wordt de mail verwijderd, tenzij bron- en contactonderzoek noodzakelijk is.

Horeaca faciliteiten mogen openzijn van 06.00 tot 22.00 uur.

Gedrag

Houdt u aan richtlijnen in dit protocol. Volg aanwijzingen, ter uitvoering van dit protocol, gegeven door Bestuursleden, Commissieleden en barpersoneel, op. Dit om te voorkomen dat wij de MGC op last van de Gemeente Den Helder en/of Vliegveld De Kooy moet sluiten. Rapporteer problemen via mail (secretaris@marinegolfclub.nl) aan de secretaris, of spreek bij aanwezigheid Johan Tukke aan. Deze kunnen maatregelen nemen en het protocol eventueel aanpassen.

Bij verplaatsingen binnen is een mondkapje verplicht. Als u zit, mag het mondkapje af. Te allen tijde wordt 1,5 meter afstand gehouden tussen niet huisgenoten. Aan een tafel mogen maximaal 4 mensen zitten en zij moeten 1,5 meter afstand houden. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar of mensen uit hetzelfde huishouden. Zitten aan de bar is niet toegestaan. Blijf zo veel als mogelijk bij uw eigen flightgenoten zitten en beperk het aantal verplaatsingen.

Het horeca gedeelte mag maar via één ingang betreden worden. Pijlen geven dit aan. Bij betreden moeten handen worden ontsmet bij de aanwezige ontsmettingspaal.

Achter de bar is maar 1 persoon tegelijkertijd toegestaan. Voordat men achter de bar stapt, ontsmet men zijn/haar handen.

De bestellingen worden zo veel als mogelijk op de bar gezet ter hoogte van de twee afgezette “afhaal posities”.  Dit zorgt ervoor dat er geen anderen achter de bar komen.

Bestellingen worden per direct bij het bestellen contactloos afgerekend. Dit voorkomt een onnodige, latere aanwezigheid achter de bar.

Alleen aangewezen personeel heeft toegang tot de keuken. Greenkeepers maken tijdens hun werkzaamheden gepast gebruik van de keukenfaciliteiten.

Gebruikte kopjes die naar de keuken moeten, worden nabij de deur in de daarvoor opgestelde bakken geplaatst. Toko-commissie zorgt voor de afwas.

Ontsmet na het verlaten van het binnen-horeca gedeelte uw zitplaats en delen die u hebt aangeraakt, met de aanwezige ontsmettingsmiddelen. Doe dit buiten zoals praktisch.

Faciliteiten

Het horeca gedeelte binnen kan +/- 20 personen huisvesten. Het terras kan in de huidige opstelling  tussen 28 personen laten zitten. (32 als bankjes bezet zijn door personen uit zelfde huishouden). Het aantal kan vergroot worden tot 40 als losse, nu gestapelde stoelen buiten het terras worden geplaatst. Basis voor uw aanwezigheid is dat de 1,5 meter kan worden gehandhaafd.

Tafels mogen niet worden verplaatst. Stoelen dienen zo geplaatst te worden dat 1,5 meter afstand tussen niet huisgenoten wordt aangehouden. Na verlaten stoelen terugzetten en/of stapelen.

Indien het te druk wordt dient de wedstrijdleiders, c.q. het aangewezen bar-personeel een aantal gasten te vragen de faciliteiten te verlaten.

Kleedkamers zijn open. Douches mogen tot nader order nog niet worden gebruikt.

Toiletten in de hal zijn open. Na gebruik dienen aangeraakte delen te worden ontsmet met aanwezige ontsmettingsmiddelen.