Historie van club en baan

In den beginne…
Al vóór de Tweede Wereldoorlog werden er demonstraties van het golfspel gehouden op het vliegkamp De Kooy. Het zou echter nog twintig jaar duren voordat er daadwerkelijk een golfclub werd opgericht en wel op 7 juli 1958 op initiatief van de marineofficieren KLTZ J. Doorenbos, LTZ A.J.J. Benist en Vlootpredikant E.H. Laurens. Deze club heeft op diverse locaties gespeeld, verscheidene naamsveranderingen ondergaan. Ook veranderde de opzet van de club van officiersclub in een algemene marine golfclub.

Leeftijd
De golfclub bestaat dus al sinds 1958. Hiermee behoort de MGC tot de twintig oudste van de ruim honderd golfclubs in Nederland die de A- of B-status hebben.

 

Clubhuis Nieuwe Haven

De Pro’s
Reeds vanaf die tijd dateert de z.g. “pro-acquisitie”; één der voormalige voorzitters zag met regelmaat kans om via het bureau dienstplicht in Den Haag dienstplichtige pro’s beschikbaar te krijgen voor de KM. Deze werden op de bemanningslijst van de kazerne geplaatst en fungeerden een aantal uren per week als pro voor de golfclub. Tot aan de afschaffing van de dienstplicht, heeft deze voor de club prettige situatie, weliswaar met onderbrekingen, voortbestaan. Ook hebben enige tijd een bootsman en twee of drie manschappen op de bemanningslijst van de kazerne gestaan, om baanonderhoud voor de golfclub te kunnen verrichten. Na bezuinigingen werd dit afgeschaft en moesten de leden het zelf doen; ook toen is er heel wat afgeploeterd om een balletje te kunnen slaan.

 

Clubroom

Opmerkelijk is dat de Helderse Golfclub (die niet meer bestaat) en waarvan veel oud-leden nu lid zijn van Golfclub Ooghduyne, is ontstaan uit de behoefte van leden van de Marine Golfclub om meer voet aan de grond te krijgen bij de gemeente Den Helder om zo de aanleg van een “echte” golfbaan te kunnen realiseren. Er is toen, samen met de Helderse vanaf 1981 ook gespeeld in het recreatiepark Quelderduyn. Het ambitieuze plan om een golfbaan in de Grafelijkheidsduinen aan te leggen is helaas nooit van de grond gekomen. De Helderse heeft toen wel de beschikking gekregen over een stuk grond waarop nu een deel van de golfbaanOoghduyne is aangelegd.

De MGC is echter nog lang blijven spelen op de Nieuwe Haven op het terrein grenzend aan het grote dok en het MEOB. Het is bijna niet voor te stellen dat zoveel mensen in een dergelijk klein dekhuisje pasten, hoewel dat later werd uitgebreid met een heuse aanbouw.

 

Vliegveld de Kooi met schuin rechts daarboven de golfbaan
De Waddenzee is erg dichtbij
In den beginne ....

Eerste baan
De golfclub die op 7 juli 1958 werd opgericht, speelde op het terrein van Fort Erfprins. De eerste baan had een lengte van 1420 meter waarbij de langste hole een lengte had van 210 meter en de kortste een lengte van 100 meter. Er werd gewoon tussen de gebouwen door en over de wegen heen gespeeld. Er bestaat nog steeds een tekening van deze baan.
Waarom deze baan niet meer bestaat is goed te zien op een luchtfoto uit 1998.

Eerste ledenlijst
De eerste ledenlijst omvatte 36 namen, welke niet alfabetisch maar rang-anciënniteitsgewijs was opgesteld! Echtgenotes, ook lid zijnde, werden niet meegeteld en werden op de ledenlijst aangeduid met “+ echtgenote”! Via de Hilversumsche Golfclub kon worden overgegaan tot de aanschaf van enig materiaal, zijnde twee bags en ongeveer tien clubs alsmede zes nieuwe ballen die als aanmoediging ten geschenke werden gegeven.

 

Huidige clubhuis met oude radartoren

Overige locaties
Voordat er echter in 1994 werd begonnen met de aanleg van de huidige baan op De Kooy, heeft de golfclub op nog vele andere plaatsen holes gestoken. Na Erfprins werd al voor korte tijd op De Kooy gespeeld en vervolgens op het Nieuwe Haven terrein. Waar nu het gemaal Helsdeur is, zijn ballen verloren geraakt in hoge rough en sloten, toen kennelijk ook al. Waar de munitiebunkers staan werd gespeeld langs de waddendijk. De oude tandartsenwagen, die ook nog naast het clubhuis heeft gestaan op de voorlaatste locatie op de Nieuwe Haven, werd kennelijk toen ook al gebruikt als caddiehok of “clubhuis”. Andere locaties zijn de plaats waar nu de kazerne staat, op de plaats van het dok en op de plaats waar de Operationele Schoolstaat.

 

Terras

De Kooy
In 1993 werd de situatie echter nijpend; de baan was reeds doorsneden door een weg, maar de voorziene bouw van een nieuw Sewaco-bedrijf werd de club te veel. Op De Kooy werd gegonsd en een tekening getoond van een 9-holes golfbaan aan de andere kant van de startbaan. Tegen een sputterende verkeersleider werd gezegd dat die gemaaide rondjes bij de verkeerstoren nog maar een begin waren, want binnen vijf jaar zou er een complete golfbaan liggen

Maar zover was het allemaal nog niet. Een plan van het bestuur, gelukkig gesteund door voldoende leden, namelijk de uitgave van certificaten en het oprichten van een stichting en daarnaast een spaarpotje moesten de eerste financiën verschaffen voor de aanleg van een baan op De Kooy.

Andere obstakels, toestemming van de KM, een boer die op het terrein zijn koeien weidde en hoe komen we op het terrein, moesten uit de weg geruimd worden.

Toen er in het voorjaar van 1994 met een stel senioren in het hoge gras op aanwijzingen van de architect de eerste palen werden geslagen op de plaatsen waar de greens, de afslagen en de out of bounds kwamen, geloofden slechts weinigen dat het een golfbaan kon worden. Maar toen die zomer de draglines vijvers groeven en de greens en tee-boxen werden opgebouwd, begon het geloof te groeien. Na het inzaaien in september vielen aanhoudend verschrikkelijke slagregens, veel zaad is toen weggespoeld. Maar het volgend voorjaar lag er toch een groen waas over de ingezaaide delen van de baan en diezelfde zomer speelden we op de eerste zeven greens.

In 1996 werd de baan officieel geopend en in oktober 1997 werd met negen volwaardige greens de begeerde B-status verkregen.

Vanaf juli 1998 is de Marine Golfclub “Nieuwediep” een personeelsvereniging.