Bezoekers

Ook niet-leden kunnen bij de Marine Golfclub ‘Nieuwediep” spelen. Onze 9-holes golfbaan bevindt naast het  Maritiem Vliegkamp ‘De Kooy” bij Den Helder.

Onze club is een personeelsvereniging die volledig door de leden gerund wordt, inclusief al het (baan)onderhoud. Er is geen restaurant maar er zijn warme en koude (alkoholische) dranken en wat koek en snoep te koop.

Als u iemand kent die lid is bij ons, kunt u zich laten introduceren door dit lid. En anders kunt u contact opnemen met de club om een tee tijd af te spreken, (mail naar greenfee@marinegolfclub.nl of tel. 06 15 00 19 54). Dit kunt u het beste enkele dagen van tevoren doen.

De greenfee is € 30,00 per dag. Buggys zijn beperkt te huur voor € 5,00 per persoon.

Consumpties, greenfees en buggys kunnen uitsluitend via de PIN automaat betaald worden.

Om veiligheidsredenen is het toegangshek op slot. Daarom zal er een clublid als gastheer/-vrouw aanwezig zijn om u toe te laten. Hij/zij zal ook gedurende uw ronde aanwezig zijn op de golfclub.

We vragen iedereen om de locale regels te respecteren, speciaal waar het gaat om de ‘buiten de baan’ lijn aan de oostkant van de baan, grenzend aan het vliegveld. Het is streng verboden deze grens te overschrijden, er is een alarm systeem aanwezig. U mag zelfs geen ballen oppakken.

Visitors

The Marine Golfclub “Nieuwediep” has a 9-holes course, located near the Maritime Air Station ‘De Kooy’ near Den Helder.

Our club is a staff association and not run by the Netherlands Navy, but by the members themselves (including responsibility for maintenance). We have no restaurant facilities, but some hot and cold (alcoholic) drinks and sweets are for sale.

Contact the club (mail to greenfee@marinegolfclub.nl or call +31 6 15 00 1954) to arrange a tee time. The best way is a few days in advance. Or if you know a club member have him or her introduce you.

The greenfee is € 30,00 for a day. A limited number of buggys is available for € 5,00 per person.

Your bar bill, greenfee or buggy rent can only be paid by debit card with PIN. No cash or credit card.

Due to security regulations the entrance gate is locked. Therefore a club member will be present as host/hostess to admit you. He/she will remain available at the golf club during your round.

We request you to observe the local rules, especially where it concerns the out of bounds area bordering the airfield. Since an alarm system is installed, crossing the fences along the eastern border  is strictly prohibited. You cannot even pick up a bal.